Trainingsprogramma

Contact: 020 - 33 77 136

 

Om een sportief doel te halen kan een sporter gebruik maken van een trainingsprogramma. In dit programma staat beschreven:


  • De trainingsfrequentie (hoe vaak moet je trainen)
  • De trainingsinhoud (wat voor soort training moet je doen)
  • Het doel van de training
  • De rustmomenten
  • Specifieke meetmomenten (een test of een proefwedstrijd)

Een goed trainingsprogramma houdt rekening met de individuele wensen, doelstellingen en mogelijkheden van de sporter.

hjzsport kan een persoonlijk trainingsprogramma voor 6 weken opstellen op basis van een intakegesprek. Dit duurt ca. 30 minuten. Dit trainingsprogramma vormt de kern van de begeleiding. Uiteraard kan hjzsport ook de begeleiding voor een heel seizoen verzorgen. Er wordt dan een macrocyclus opgesteld waarin de piekmomenten in het seizoen beschreven worden en op welke manier hier naartoe getraind wordt.

Echter, om het trainingsprogramma op maat te kunnen maken, is het verstandig om de resultaten van een inspanningstest te gebruiken om de inhoud van de training beter op het individu af te stemmen. Tevens kunnen de resultaten van een herstelmeting gebruikt worden om de trainingen bij te stellen. Voor ideale begeleiding is de aanvulling met myperfectcoach eigenlijk onontbeerlijk.